Schermutselingen bij Camperlandse Veer op 13 december 1813 (klik om terug naar het artikel te gaan)Dichterlijke vrijheid of niet, Zwigtman is wel ooggetuige geweest. De door hem genoemde feiten en namen komen grotendeels overeen met het rapport van Van der Heijde uit 1913. In zijn inleiding van zijn boekje deelt hij mee dat hij voor de eer van ons land de vrijheid neemt "om, als ooggetuige, ook in dezen aan hetzelve een meerder voorkomen te geven".

Zwigtman