Rondom Kamperland

De dorpsraad Kamperland (Dorak), de Ondernemersvereniging Kamperland (OVK) en de gemeente zijn bezig met het plan ‘Rondom Kamperland’.
Aanleiding voor het project was het feit dat door de bouw van het Winkelcentrum Kamperland, diverse ondernemers vanuit de Veerweg naar het winkelcentrum zijn getrokken. Om de leefbaarheid van het dorp te stimuleren, vonden partijen het van belang om samen een plan te gaan maken.
In het najaar 2015 zijn allerlei partijen betrokken geweest bij het opstellen van het plan van Dorak ‘Het lint verbindt’ en de gemeentelijke structuurschets. Daarna is er een verkeersaudit gehouden en een Verkeerscirculatieplan opgesteld.

Het Verkeerscirculatieplan
Het Verkeerscirculatieplan is inmiddels in januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld, samen met een planning voor de uitvoeringsmaatregelen.
De daadwerkelijke keuze voor één- of tweerichtingsverkeer is hierin verwerkt. Uiteindelijk is ervoor gekozen om in de Veerweg het 2- richtingsverkeer te behouden. Dit heeft met name te maken met het feit dat anders de Nieuwstraat onevenredig zal worden belast terwijl een goede herinrichting van de Veerweg ook mogelijk is wanneer er sprake blijft van 2-richtingsverkeer.
Het Verkeerscirculatieplan bevat echter nog veel meer onderdelen. Doel is met name om de fietser voorzieningen te bieden. Allerlei maatregelen zorgen er voor dat de fietser zich door de Veerweg en langs de haven zal gaan bewegen.
De gemeente zal de komende jaren veel kruispunten rond het dorp aanpakken, en ook zal een deel van de Veerweg/Noordstraat worden heringericht. Vaak zullen aanwonenden hierbij worden betrokken. De maatregelen voor het meer zuidelijke deel van de Veerweg moeten nog even wachten. De inrichting zal voor een deel mede plaatsvinden door andere partijen dan de gemeente alleen. Immers, het gaat om een gezamenlijk plan van bewoners, ondernemers én de gemeente.

Andere ontwikkelingen in Kamperland
In en rond het dorp vinden inmiddels nog veel meer ontwikkelingen plaats. Zo wordt VVV Kamperland volledig vernieuwd, inspiratie, beleving en de lokale verhalen staan centraal. Vanaf 7 april is het inspiratiepunt geopend voor publiek, een bezoek aan het vernieuwde VVV zal de moeite meer dan waard zijn.
Tegenover het VVV-Inspiratiepunt wordt in het kader van het project Rondom de pomp een watertappunt van Evides geplaatst. Bij deze pomp kunt u gratis water tappen. Rondom dit punt zal het waterverhaal van het dorp Kamperland worden verteld, maar dat verhaal zal in samenwerking met u worden gemaakt. Hierover volgt nader nieuws.
Niet alleen in Kamperland komt een dergelijke watertappunt, maar dit zal in alle dorpen gaan gebeuren. Alleen, Kamperland krijgt de primeur in combinatie met de opening van het VVV inspiratiepunt. Elk dorp krijgt dan een waterthema dat weer anders is en zo willen we gezamenlijk het verhaal van de relatie tussen Noord-Beveland en het water gaan vertellen. Meer weten? Peter de Haze, e-mail.

Te downloaden: